Dansk Byggeri afholder jævnligt kurser og arrangementer med relevans for alle inden for bygge- og anlægsbranchen.

Vordingborg Erhverv holder øje med, hvad vores virksomheder i kommunen har mulighed for at deltage i. På siden her kan du derfor finde information om relevante kurser og arrangementer, og du får et link til flere oplysninger.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation” i Roskilde

D. 21. og 22. august 2017

D. 14. september 2017

På dette kursus får du viden om, hvilke ansvar og pligter de forskellige aktører har i virksomheden og på byggepladsen.

Med udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchens særlige arbejdsmiljøforhold, benyttes der eksempler og undervisningsmaterialer med tilknytning til branchen.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus og udvikling/arbejdsmiljø/den arbejdspligtige arbejdsmiljøuddannelse for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation

“Risikostyring i større projekter” d. 28. og 29. august i Korsør

Bygge- og anlægsentrepriser er uløseligt forbundet med store risici. Tab på projekter koster hvert år branchen store summer. At byde på entreprisopgaver kræver således en passende risikovillighed, som i sagens natur bør matches af en tilsvarende høj professionalisme inden for risikostyring.

Dette todages internatkursus klæder dig grundigt på til at løfte en proaktiv og professionel risikostyring for virksomhedens større projekter. Du lærer at identificere og vurdere den enkelte entreprises væsentlige juridiske, økonomiske og gennemføringsmæssige risici samt ikke mindst at håndtere disse risici effektivt under hele entreprisens gennemførsel på en systematisk, analytisk og erfaringsbaseret måde.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus og udvikling/produktions- og procesoptimering/risikostyring i større projekter

“Fokus på forbedringer” den 31. august 2017 i Greve

Der undervises i metoder til at skabe fokus på forbedringer. Kursets indhold er bl.a. samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, leanprincipper i udførelsesfasen, de syv strømme som metode til at skabe en sund aktivitet, mv.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus og udvikling/kurser/ledelse.

“Entrepriseret 2 – Juridisk risikoidentificering og -styring” den 10. og 11. oktober 2017 i Greve

På kurset vil følgende blive gennemgået:

  • Hvilken betydning har fravigelser fra AB 92/ABT 93?
  • Hvilke muligheder er der for at forhandle med en offentlig bygherre?
  • Hvem kan træffe (bindende) afgørelser om ekstra- og/eller ændringsarbejder under byggeriets udførelse?

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/kurser/jura-og-overenskomster/#Entrepriseret Juridisk risikoidentificering og -styring

“AB 92, modul III: Mangler og afslutning af en entreprise” den 12. oktober 2017 i Vordingborg

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager? Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelsansvar, og parternes hæveadgang og AB92’s regler for løsning af tvister.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/kurser/jura-og-overenskomster/#AB Modul III: Mangler og afslutning af en entreprise

“Den skarpe pen” den 24. oktober 2017 i Greve

Nu har du mulighed for at få nye og bedre skrivevaner, som gør dig mere effektiv som afsender.

Målgruppe: Alle, der til daglig skriver tekster, fx e-mails, breve og tilbud, og gerne vil blive bedre til det.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/kurser/ledelse/#Den skarpe pen

“Lær at håndtere rådgivers 3D-materiale” den 24. oktober 2017 i Greve

På kurset får du introduceret en række gratis eller billige værktøjer, som du kan anvende til håndtering af det 3D-materiale, du modtager fra rådgiver. Du får samtidig introduceret nogle værktøjer, der kan hjælpe dig med at “spotte” de fejl, der foreligger – både i mængdeopgørelser og i tegningsmateriale.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/kurser/digitalt-byggeri/#Lær at håndtere rådgivers 3D-materiale

“Entrepriseret 1 – AB 92 og tilbudsloven” den 14. og 15. november 2017 i Greve

På kurset får du et solidt overblik over de regler, der knytter sig til AB 92. Vi kommer rundt om både aftaleindgåelse, udførelse og aflevering, ligesom vi gennemgår reglerne for behandling af tvister. Du får desuden kendskab til de kontraktretlige regler i aftaleloven, og du vil få en grundlæggende forståelse af tilbudsloven og de begreber og principper, der arbejdes med inden for udbudsretten.

For mere information se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/kurser/jura-og-overenskomster/#Entrepriseret 1 AB 92 og tilbudsloven

“Vinterbyggeri” den 29. november 2017 i Farum

Når I arbejder ude om vinteren, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i de gældende regler og erfaringer på området.

For mere information se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/aktuelt-fra-regioner-og-sektioner/#Vinterbyggeri