Dansk Byggeri afholder jævnligt kurser og arrangementer med relevans for alle inden for bygge- og anlægsbranchen.

Vordingborg Erhverv holder øje med, hvad vores virksomheder i kommunen har mulighed for at deltage i. På siden her kan du derfor finde information om relevante kurser og arrangementer, og du får et link til flere oplysninger.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation” i Roskilde

D. 21. og 22. august 2017

D. 14. september 2017

På dette kursus får du viden om, hvilke ansvar og pligter de forskellige aktører har i virksomheden og på byggepladsen.

Med udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchens særlige arbejdsmiljøforhold, benyttes der eksempler og undervisningsmaterialer med tilknytning til branchen.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus og udvikling/arbejdsmiljø/den arbejdspligtige arbejdsmiljøuddannelse for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation

“Risikostyring i større projekter” d. 28. og 29. august i Korsør

Bygge- og anlægsentrepriser er uløseligt forbundet med store risici. Tab på projekter koster hvert år branchen store summer. At byde på entreprisopgaver kræver således en passende risikovillighed, som i sagens natur bør matches af en tilsvarende høj professionalisme inden for risikostyring.

Dette todages internatkursus klæder dig grundigt på til at løfte en proaktiv og professionel risikostyring for virksomhedens større projekter. Du lærer at identificere og vurdere den enkelte entreprises væsentlige juridiske, økonomiske og gennemføringsmæssige risici samt ikke mindst at håndtere disse risici effektivt under hele entreprisens gennemførsel på en systematisk, analytisk og erfaringsbaseret måde.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus og udvikling/produktions- og procesoptimering/risikostyring i større projekter

“Fokus på forbedringer” den 31. august 2017 i Greve

Der undervises i metoder til at skabe fokus på forbedringer. Kursets indhold er bl.a. samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, leanprincipper i udførelsesfasen, de syv strømme som metode til at skabe en sund aktivitet, mv.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus og udvikling/kurser/ledelse.