Dansk Byggeri afholder jævnligt kurser og arrangementer med relevans for alle inden for bygge- og anlægsbranchen.

Vordingborg Erhverv holder øje med, hvad vores virksomheder i kommunen har mulighed for at deltage i. På siden her kan du derfor finde information om relevante kurser og arrangementer, og du får et link til flere oplysninger.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation

Roskilde d. 25. og 26. september 2017 og d. 26. oktober 2017

På dette kursus får du viden om, hvilke ansvar og pligter de forskellige aktører har i virksomheden og på byggepladsen.

Med udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchens særlige arbejdsmiljøforhold, benyttes der eksempler og undervisningsmaterialer med tilknytning til branchen.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus og udvikling/arbejdsmiljø/den arbejdspligtige arbejdsmiljøuddannelse for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation

Den skarpe pen

Greve d. 24. oktober 2017

Nu har du mulighed for at få nye og bedre skrivevaner, som gør dig mere effektiv som afsender.

Målgruppe: Alle, der til daglig skriver tekster, fx e-mails, breve og tilbud, og gerne vil blive bedre til det.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/kurser/ledelse/#Den skarpe pen

Lær at håndtere rådgivers 3D-materiale

Greve d. 24. oktober 2017

På kurset får du introduceret en række gratis eller billige værktøjer, som du kan anvende til håndtering af det 3D-materiale, du modtager fra rådgiver. Du får samtidig introduceret nogle værktøjer, der kan hjælpe dig med at “spotte” de fejl, der foreligger – både i mængdeopgørelser og i tegningsmateriale.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/kurser/digitalt-byggeri/#Lær at håndtere rådgivers 3D-materiale

Effektiv mængdeberegning med BIM

Greve d. 7. og 8. november 2017

På dette kursus lærer du de grundlæggende metoder til mængdeberegning med afsæt i 3D. Du kommer til at arbejde med at skabe visuel sammenhæng mellem mængdeopgørelsen, kalkulationen og 3D-materialet. Du får et betydeligt bedre overblik, og du lærer, hvordan du ved projektændringer kan opdatere dine mængdeopgørelser og din kalkulation stort set automatisk.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/course/3067

Entrepriseret 1 – AB 92 og tilbudsloven

Greve d. 14. og 15. november 2017

På kurset får du et solidt overblik over de regler, der knytter sig til AB 92. Indhold:

  • Aftaleindgåelse, udførelse og aflevering
  • Reglerne for behandling af tvister
  • De kontraktretlige regler i aftaleloven
  • Grundlæggende forståelse af tilbudsloven og de begreber og principper, der arbejdes med inden for udbudsretten

For mere information se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/kurser/jura-og-overenskomster/#Entrepriseret 1 AB 92 og tilbudsloven

Konflikthåndtering og mediation i entreprisearbejdet

Ringsted d. 15. og 16. november 2017

Konflikter i samarbejdet mellem bygherrer, entreprenører og underentreprenører hører hverdagen til på byggepladserne. Det er derfor afgørende for både entreprisegennemføringen og indtjeningen, at man får løst konflikterne på en smidig måde. Kom med på kursus og lær, hvordan du kan forebygge og håndtere konflikterne, når de opstår.

For mere info se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/course/3415

Vinterbyggeri

Farum d. 29. november 2017

Når I arbejder ude om vinteren, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i de gældende regler og erfaringer på området.

For mere information se www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/aktuelt-fra-regioner-og-sektioner/#Vinterbyggeri