Vordingborg Erhverv arbejder for, at vores lokale virksomheder får andel i de opgaver, som kommer i udbud.

Vi holder øje med udbuddene, og hvis der er et af dem, som vi finder relevant for en af vores virksomheder, samler vi oplysningerne og sender dem videre til den pågældende virksomhed, eller vi kontakter virksomheden og opfordrer til at byde på sagen.

Det er også vigtigt, at du selv holder dig ajour med, hvad der er af opgaver. Blandt andet vil byggeriet af den nye Storstrømsbro medføre mange opgaver, som det er oplagt, at vores lokale virksomheder tager sig af. Også Banedanmarks store projekt med etablering af Ringsted-Femern Banen betyder, at der er mange typer af opgaver, der skal løses. For eksempel er der en række stationer og broer, der skal bygges om, støjskærme skal opsættes, og en række huse og bygninger skal rives ned.

Hvis du er interesseret i hjælp til at holde øje med relevante udbud, er du velkommen til at kontakte os.

Gratis vejledning

Hvis der er et udbud, som er relevant for din virksomhed, skal der udarbejdes et tilbud. Der kan opstå mange spørgsmål om, hvad det kræver. Hos Vordingborg Erhverv kan du få gratis information og vejledning til, hvordan du griber sagen an, og du er velkommen til at kontakte os til et møde, hvordan din virksomhed kan få del i de opgaver, der kommer i udbud.

Kontakt os