Synes du, det er uoverskueligt og svært at holde øje med opgaver i udbud?

Vordingborg Erhverv arbejder for, at vores lokale virksomheder får andel i de opgaver, som kommer i udbud.

Vi holder øje med udbuddene, og hvis der er et af dem, som vi finder relevant for en af vores virksomheder, samler vi oplysningerne sender dem videre til den pågældende virksomhed.

Det er også vigtigt, at du selv holder dig ajour med, hvad der er af opgaver. Blandt andet vil byggeriet af den nye Storstrømsbro medføre mange opgaver, som det er oplagt, at vores lokale virksomheder tager sig af. Også Banedanmarks store projekt med etablering af Ringsted-Femern Banen betyder, at der er mange typer af opgaver, der skal løses. For eksempel er der en række stationer og broer, der skal bygges om, støjskærme skal opsættes, og der er huse og bygninger, som skal rives ned.

I den forbindelse er det en god ide, hvis du tilmelder dig Storstrøm Service Group, som er et samarbejde, der handler om at synliggøre de lokale virksomheder over for konsortierne og entreprenørerne. Læs mere her: Storstrøm Service Group

Hvis du er interesseret i hjælp til at holde øje med relevante udbud, er du velkommen til at kontakte os.

Kommunale udbud

Kommunalbestyrelsen har i juni måned 2017 vedtaget et nyt administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold.

Det betyder, at:

  • Ved anlægsarbejder over 10 millioner kr. tager kommunen kontakt til Vordingborg Erhvervsforening for at drøfte udbuddet
  • Ved udbud under 10 millioner kr. skal opgaven så vidt muligt udbydes som fagentrepriser, men med forskellige entreprisegrænser for de enkelte fag
  • Arbejde under de fastsatte entreprisegrænser kan udbydes i underhåndsbud med 2-3 bydende

Ændringerne i administrationsgrundlaget er foretaget med input fra Vordingborg Erhvervsforening, Vordingborg Håndværkerforening og Stege Håndværkerforening.

Læs mere om kommunale udbud på Vordingborg Kommunes hjemmeside: Byggeudbud – Vordingborg Kommune

Gratis vejledning

Hvis der er et udbud, som er relevant for din virksomhed, skal der udarbejdes et tilbud. Der kan opstå mange spørgsmål om, hvad det kræver. Hos Vordingborg Erhverv kan du få gratis information og vejledning til, hvordan du griber sagen an, og du er velkommen til at kontakte os til et møde, hvordan din virksomhed kan få del i de opgaver, der kommer i udbud.

Kontakt os