Arrangement

Digital Ledelseskultur

Deltag i kurset Digital Ledelseskultur – et kursusforløb fra februar til juni 2020

På Vordingborg Kommunes årlige Håndværkermøde den 11. november 2020 blev kursusforløbet ”Digital Ledelseskultur” for vores lokale håndværksvirksomheder præsenteret.

De konsulenter, du vil møde under kursusforløbet, er ikke sælgere af digitale løsninger. Konsulenterne er derimod eksperter inden for forretningsudvikling, digital kommunikation, online markedsføring og digitale forandringer. Gennem rådgivning, sparring og undervisning får du redskaber til at drive digitale forandringsprocesser i din virksomhed.

Og hvorfor skal du og din virksomhed deltage?

En ny undersøgelse viser, at det især er arkitekter og rådgivende ingeniører, der benytter digitale værktøjer. Faktisk er det 81% af dem, der på en eller anden måde arbejder med de nye teknologier. Dette tal er for håndværkerne på byggepladserne kun 32%.

Digitaliseringstoget i byggebranchen kører altså stærkt, og det er nu, du skal stå på, hvis du ikke vil stå alene tilbage på perronen. Mere effektive arbejdsgange giver overskud i hverdagen, som kan bruges på at skaffe nye kunder. Forbedret ekstern kommunikation kan styrke jeres omdømme og forbedre samarbejdet med leverandører og samarbejdspartnere.

Du kan læse meget mere om kursusforløbet her.

Praktiske oplysninger

Kursusforløbet starter primo 2020. Undervisningen er tilrettelagt som workshops, der afholdes et sted indenfor kommunegrænsen. Undervejs i forløbet er der også fem 1:1 sparringer, som foregår ude hos dig i virksomheden. Disse individuelle sparringer sikrer, at det er netop din virksomheds behov, der afdækkes og arbejdes videre med.

Forløbet støttes af EU midler, så egenbetalingen er kun kr. 6.000,- pr. virksomhed inkl. forplejning og undervisningsmateriale. Der må gerne være flere deltagere med fra hver virksomhed, men for at kunne deltage skal virksomheden have minimum to ansatte.

 

Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte Vordingborg Erhverv på tlf: 55 34 03 93 eller Brian Viuf Christensen fra Roskilde Handelsskole (faglig ansvarlig for kurset) på tlf: 88 52 33 17

Program

JA TAK! Jeg vil gerne deltage i:

Aktivitet: Digital Ledelseskultur
Dato: 05.02.2020 - 11.06.2020
Sted: Vordingborg
Pris: 6.000 kr. per virksomhed inkl. forplejning og kursusmateriale

Alle felter skal udfyldes