Arrangement

Konference for virksomheder med Femern-fokus

Femern Belt Development inviterer interesserede virksomheder til konferencen ”Udnyttelse af virksomheders potentialer ved Femern Bælt-forbindelsen” mandag, den 18. november 2019 på Papirfabrikken i Holeby.

På konferencen vil deltagerne blive præsenteret for de 5 væsentligste udfordringer – ”Five Essentials”, som er forudsætningen for, at lokale og regionale virksomheder kan deltage i anlægs- fasen. Derudover vil der på konferencen blive præsenteret eksempler på, hvordan lokale og regionale virksomheder kan samarbejde omkring løsning af de delentrepriser, som de store entreprenørkonsortier vil udbyde.

Målgruppe / deltagere

Målgruppen er de eksisterende Femern-netværk samt andre virksomheder, der ønsker at blive en del af byggeriet og har et ønske om at indgå i partnerskaber.

Konferencen, der er finansieret af Vækstprogram Lolland- Guldborgsund-Vordingborg, afvikles kl. 15.00-18.00 og ventes at få deltagelse af repræsentanter fra 80-90 virksomheder.


Tilmelding:     Senest 11. november 2019 til gitte@femern.info

Information:  Gitte Nordstrøm Hansen
Tlf. 40 19 33 69 · gitte@femern.info


 

Program

15.00     Velkomst v/Stig Rømer Winther, direktør Femern Belt Development

15.15      ”Five Essentials”

  • Love og regler v/Søren Lange, fhv. chefkonsulent i Dansk Byggeri samt Advokat Lars Stuckert, Advodan Lolland-Falster
  • Parathed til samarbejde v/Poul Poulsen, direktør i PPConsult A/S
  • Styring, kapital og risk management v/Lars Blaaberg, direktør i bygherrerådgivningsfirmaet V2C
  • Kultur- og sprogforståelse v/Henriette Fjord Klement, direktør i LF Vagt
  • Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft v/Stig Rømer Winther, direktør i Femern Belt Development

16.45     Kaffepause

17.00     Delentrepriser ind på byggepladsen v/Poul Poulsen, direktør i PPConsult A/S

17.30     Praktiske informationer, next step og afslutning med hotdogs, øl og vand

Praktiske oplysninger

Aktivitet: Konference om Femern Bælt-projektet
Dato: 18.11.2019
Tid:15.00 - 17.30
Sted: Papirfabrikken (Factory Lodge), Fabriksvej 2, 4960 Holeby
Pris: Gratis