Arrangement

Samarbejde for ejendomsbesiddere

Kære ejendomsbesidder i Vordingborg bymidte

Møde den 19. december 2018 om formaliseret samarbejde mellem grundejere i Vordingborg bymidte og Vordingborg bymidtes øvrige interessenter. 

Vordingborg Erhverv, Bycentrum Vordingborg og Vordingborg Kommune tager initiativ til etablering af et formaliseret samarbejde mellem grundejere i Vordingborg bymidte og bymidtens øvrige interessenter.

Vi indkalder til møde onsdag den 19. december kl. 10.00 til 11.30 på Kornerups Rådhus.

Baggrunden for initiativet er en erkendelse af et øget behov for samarbejde blandt bymidtens interessenter. Senest påpeget af konsulenthuset ICP, som i en detailhandelsanalyse, dateret 9. marts 2018, påpeger manglende samarbejde mellem ejendomsbesiddere som en trussel for detailhandlen i Vordingborg. ICP har senere uddybet deres bekymring: ”Butikkerne kan flytte deres investering – det kan ejendomsbesidderne ikke. Derfor har ejendomsbesidderne om nogen en interesse i en stærk detailhandel i bymidten.”

Modeller for samarbejde og opgaver herunder drøftes den 19. december. Vi anbefaler, at ejendomsbesidderne organiseres sammen med handelsforeningen, Bycentrum Vordingborg. Interessante emner/opgaver er f.eks. vilkår for lejere, samarbejde med Vordingborg Kommune ift. bl.a. lokalplaner, renligheden i bymidten, æstetikken i bymidten og understøttelse af events og oplevelser i bymidten.

Program

JA TAK! Jeg vil gerne deltage i:

Aktivitet: Samarbejde for ejendomsbesiddere
Dato: 19.12.2018
Tid:10.00 - 11.30
Sted: Kornerups Rådhus, Algade 97, 4760 Vordingborg

Alle felter skal udfyldes