Etableringen af Femern Bælt-tunnelen giver de lokale virksomheder i Vordingborg kommune mange muligheder
Tunnelen kommer til at bestå af en 4-sporet motorvej og 2 elektrificerede jernbanespor (Illustration: Femern A/S)

Femern Bælt-tunnelen er et projekt med stor betydning for Vordingborg kommune. Med en beliggenhed tæt på motorvej, jernbane og erhvervshavn får kommunen en central position som knudepunkt mellem Skandinavien og Europa.

Forbindelsen gør det nemmere for virksomheder at eksportere og indgå i internationalt samarbejde, og kunder, medarbejdere og leverandører får kortere rejsetid.

I dag tager det fx 4,5 time at rejse fra København til Hamborg i tog. I fremtiden vil det kun vare 2,5 time.

Fremover vil det heller ikke længere være nødvendigt for godstog at tage omvejen over Fyn og Jylland. Det vil afkorte vejen med 160 km.

Mange anlægsopgaver for de lokale virksomheder

Femern A/S, som står bag etableringen af Femern Bælt-tunnelen, underskrev d. 30. maj 2016 kontrakter med Femern Link Contractors og Fehmarn Belt Contractors.

Det er de to entreprenørkonsortier, som skal varetage løsningen af de mange opgaver, der følger med så stort et projekt som etableringen af en sænketunnel mellem Danmark og Femern.

Konsortierne får brug for underleverandører til løsningen af anlægsopgaverne og til levering af varer og serviceydelser.

Konsortierne er allerede nu i gang med at undersøge de mulige underleverandører. De lokale virksomheder  kan få meget ud af at byde ind på løsningen af opgaver, og det vil give grobund for nye indtægtsmuligheder og flere arbejdspladser.

Få del i Danmarks største anlægsprojekt

Fehmarn Link Contractors står bag bygningen af tunnelfabrikken og tunnelelementerne. De vil oprette en internetportal, hvor interesserede underleverandører får mulighed for at registrere sig.

Fehmarn Belt Contractors skal grave tunnelrenden. De vil lave et register, hvor interesserede underleverandører kan melde sig til. Konsortiet anbefaler, at man sender brochurer, dokumentation, kontaktoplysninger, mv., til dem.

Se www.femern.info for yderligere oplysninger.

Det er også muligt at annoncere for sin virksomhed på www.markedsportal.femern.com.

Flere investeringer, større eksportpotentiale og øget turisme

Femernforbindelsens beydning understreges af, at EU støtter etableringen af tunnelen. Det skyldes, at denne forbindelse mellem Danmark og Tyskland kommer til at udgøre en vigtig del af det europæiske transportnetværk. Det vil bl.a.  åbne for nye samhandelsmuligheder og partnerskaber og medføre  vækst og udvikling på både europæisk, nationalt og lokalt plan.

Helt konkret betyder det:

Bedre eksportmuligheder for virksomheder i Vordingborg kommune
Tiltrækning af udenlandske virksomheder
Øget turisme

Se denne video om, hvordan Femern Bælt-forbindelsen bliver etableret (fra Femern A/S):

Baggrunden for Femern Bælt-tunnelen

I 2008 indgik regeringerne i Danmark og Tyskland en aftale om, at der skulle etableres en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland via den tyske ø Femern.

Baggrunden var, at man forudså, at trafikken mellem Skandinavien og Europa ville stige meget i de kommende år. En opgradering af infrastrukturen ville derfor være nødvendig.

Det er den danske stat, som står bag projektet. I den forbindelse er selskabet Femern A/S etableret, og det er dette selskab, som er ansvarlig for anlægsprocessen og den efterfølgende drift af tunnelen.

Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, der står bag Storebælts- og Øresundsforbindelsen.

Etableringen af Femern Bælt-tunnelen indgår som et led i en overordnet styrkelse af infrastrukturen. Det kan du læse mere om her:

Storstrømsbroen

Ringsted-Femern Banen

Masnedsundbroen