Kriegers Flak Havmøllepark bliver Danmarks største med ca. 100 vindmøller, og havmølleparken kan få meget stor betydning for erhvervslivet i Vordingborg kommune.

Klintholm Havn er valgt til servicehavn!
Vattenfall har valgt Klintholm Havn som service- og vedligeholdelseshavn.

Der var i alt seks selskaber, som var prækvalificerede til at byde på opførelsen og driften af havmølleparken ved Kriegers Flak.

Opgaver for Kriegers Flak som servicehavn
Havnen skal kunne klare en lang række praktiske opgaver omkring etableringen af en servicebygning, og den skal være i stand til at levere de kompetencer, som er nødvendige for effektivt at kunne vedligeholde og føre tilsyn med møllerne i driftsfasen. Derfor er det vigtigt med et stærkt erhvervsnetværk, som kan stå samlet – og dermed stærkt – over for Vattenfall. Læs mere om Kriegers Flak Service Group.

Vordingborg Kommune har gennem flere år arbejdet på at bringe Klintholm Havn i spil som servicehavn for havmølleparken ved Kriegers Flak.

Der er flere fordele ved Klintholm Havn som servicehavn, bl.a.:

  • Der er den korteste afstand til Kriegers Flak – kun 12 sømil
  • Der er under to timers kørsel til Københavns internationale lufthavn
  • Havnen har allerede fungeret som servicehavn for den tyske del af Kriegers Flak

Positioneringen af Klintholm Havn som servicehavn og etableringen af et erhvervsnetværk er et vigtigt led i arbejdet på at skabe det bedste udbytte af havmølleprojektet for de lokale virksomheder.

Opgaver for det lokale erhvervsliv

Den 9. november 2016 bekendtgjorde Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet, at det er Vattenfall, der har vundet udbudet vedr. opførelse og drift af Kriegers Flak Havmøllepark.

Vattenfall har valgt Klintholm Havn, hvor opførelsen og driften skal foregå ud fra. Det erhvervsmæssige potentiale ved at blive udpeget som servicehavn er enormt, og det kan give de lokale virksomheder mange opgaver inden for bl.a.:

  • El-arbejde
  • Grave- og byggearbejder
  • Reparationer
  • Rådgivning
  • Forplejning

Få del i opgaverne gennem virksomhedsnetværket

Ved opførelsen og driften af Kriegers Flak Havmøllepark bliver der behov for de lokale virksomheders kompetencer inden for en lang række fagområder. Potentialet for de lokale virksomheder i Vordingborg kommune er stort – opgaverne kan føre til vækst og udvikling af nye arbejdspladser.

Derfor har Vordingborg Kommune etableret et erhvervsnetværk i samarbejde med Region Sjælland og Stevns, Faxe og Guldborgsund kommuner. Formålet er at sikre, at flest mulige opgaver løses af de lokale virksomheder.

Du kan læse mere på Kriegers Flak Service Groups hjemmeside her.

Baggrunden for Kriegers Flak Havmøllepark

I 2012 indgik den daværende regering en energiaftale med partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen har fokus på grøn omstilling, så Danmark i de kommende år vil gå mere og mere over til vedvarende energi. Det vil sige flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse.

En del af aftalen går ud på, at der skal etableres flere vindmøller på havet. I alt skal kapaciteten fra vindmøller være 1000 MW.

De 600 MW skal komme fra Kriegers Flak Havmøllepark, og de resterende 400 MW skal komme fra Horns Rev 3.

Sverige og Tyskland har også en del af Kriegers Flak og vil ligeledes opføre havmøller på deres områder. Det er vurderingen, at Kriegers Flak samlet set vil have en vindmøllekapacitet på op til 1.600 MW.

Etableringen af Kriegers Flak Havmøllepark bliver støttet af EU. Det er planen, at havmølleparken skal opføres mellem 1. januar 2019 og 31. december 2021.