Dansk Byggeri afholder jævnligt kurser og arrangementer med relevans for alle inden for bygge- og anlægsbranchen.

Vordingborg Erhverv holder øje med, hvad vores virksomheder i kommunen har mulighed for at deltage i. På siden her kan du derfor finde information om relevante kurser og arrangementer, og du får et link til flere oplysninger.

Den skarpe pen

Greve d. 3. marts 2020

Hvis en tekst er skrevet i et godt sprog, er den nemmere at forstå og mere behagelig at læse. Som afsender får du dermed dit budskab bedre igennem, og det er jo det, der er meningen!

For mere information se: Kursus i den skarpe pen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for AMO

Roskilde, 3-dages kursus d. 9. marts 2020, 10. marts 2020 og 26. marts 2020

Få konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

For mere information se: Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for AMO

Entrepriseret 1 – AB 18 (internat)

Sorø d. 18. marts 2020 til d. 19. marts 2020

Med Dansk Byggeris mest detaljerede kursus inden for entrepriseret får du et solidt indblik i AB 18’s nye struktur og indhold. Det giver dig vigtige værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer samt bidrage til udvikling i din virksomhed, uanset virksomhedens størrelse.

For mere information se: Entrepriseret 1 – AB 18

Entrepriseret 2 – AB 18 i praksis (internat)

Sorø d. 21. april 2020 til 22. april 2020

Øvelse gør mester. Dette kursus har særligt fokus på at lære dig, hvordan du håndterer praktiske juridiske risici i forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse i henhold til AB 18.

For mere information se: Entrepriseret 2 – AB 18

Produktions- og entreprisestyring

Sorø, d. 21. april 2020 til d. 24. april 2020

På kurset lærer du at anvende erfaringsbaserede metoder og værktøjer til planlægning, opfølgning og rapportering, og du får større indsigt i værdien af værktøjernes brug i planlægningsfasen. Dermed bliver du bedre til at planlægge og styre dine entrepriser, og du sikrer dig en succesfuld gennemførsel.

For mere information se: Produktions- og entreprisestyring

Forhandlingsteknik

Sorø, d. 28. april 2020 til d. 29. april 2020

På kurset går vi i dybden med, hvordan man bedst kan gennemføre en interessebaseret forhandling, hvor begge parter er tilfredse og føler sig som vindere. Du lærer, hvordan du kan prioritere mellem forskellige mål for din forhandling, og du bliver udrustet med de rigtige værktøjer og forhandlingsteknikker. Du bliver bekendt med de psykologiske faktorer, som er på spil i forhandlingssituationer, og du får viden om og træning i effektiv håndtering af forhandlingstricks.

For mere information se: Forhandlingsteknik

Kalkulationsteknik 1

København, d. 5. maj 2020 til 7. maj 2020

Du kan ikke løbe fra dårlige tilbud! Overblik og præcise kalkulationer er i dag afgørende for, om et byggeprojekt ender i plus eller minus. Derfor indtager professionelle kalkulationsprogrammer i stigende grad bygge- og anlægsbranchen.

For mere information se: Kalkulationsteknik 1

Mentor for din lærling

København, d. 6. maj 2020 og d. 3. juni 2020

Bliv bedre til at forstå og udvikle din lærling

Mange virksomhed i bygge- og anlægsbranchen har gode erfaringer med at indføre mentorordninger, der hjælper lærlinge og elever med at få succes i jobbet. Med dette kursus bliver du klædt på til mentorrollen for lærlinge og elever i din virksomhed, så du kan hjælpe dem med at få en god start på deres arbejdsliv.

For mere information se: Mentor for din lærling