Dansk Byggeri afholder jævnligt kurser og arrangementer med relevans for alle inden for bygge- og anlægsbranchen.

Vordingborg Erhverv holder øje med, hvad vores virksomheder i kommunen har mulighed for at deltage i. På siden her kan du derfor finde information om relevante kurser og arrangementer, og du får et link til flere oplysninger.

Hvordan får man i praksis lufttætte konstruktioner?

Værløse d. 22. oktober 2019 kl. 13:00 – 17:00

I løbet af dette kursus får du en indføring i de problemstillinger, der er omkring lufttætte konstruktioner inden for nybyggeri og renovering. Der sættes fokus på, hvordan man skal gøre på byggepladsen.

For mere information se: Kursus i lufttætte konstruktioner

Entrepriseret 1 – AB 18 (internat)

Ringsted d. 26. november 2019 til 27. november 2019

Med Dansk Byggeris mest detaljerede kursus inden for entrepriseret får du et solidt indblik i AB 18’s nye struktur og indhold. Det giver dig vigtige værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer samt bidrage til udvikling i din virksomhed, uanset virksomhedens størrelse.

For mere information se: Entrepriseret 1 – AB 18

ESPD – sådan gør du

Værløse d. 27. november 2019 kl. 14:00 – 17:00

Det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, har siden udbudslovens ikrafttræden været et centralt dokument i ethvert EU-udbud. ESPD’et fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder udbudskriterierne vedrørende udelukkelse, egnethed og udvælgelse, men for mange entreprenører har udfyldelse af ESPD’et givet anledning til mange spørgsmål og udfordringer.

For mere information se: ESPD – sådan gør du

Kvalitetsstyring i praksis

Sorø d. 9. december 2019 til 10. december 2019

Der er forskel på at kende kravene til kvalitetssikring og så på at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde i praksis. Få opbygget en effektiv kvalitetspraksis, som giver værdi og er enkel og hurtig.

For mere information se: Kursus i kvalitetsstyring i praksis

Den skarpe pen

Greve d. 3. marts 2020

Hvis en tekst er skrevet i et godt sprog, er den nemmere at forstå og mere behagelig at læse. Som afsender får du dermed dit budskab bedre igennem, og det er jo det, der er meningen!

For mere information se: Kursus i den skarpe pen

Entrepriseret 2 – AB 18 i praksis (internat)

Sorø d. 21. april 2020 til 22. april 2020

Øvelse gør mester. Dette kursus har særligt fokus på at lære dig, hvordan du håndterer praktiske juridiske risici i forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse i henhold til AB 18.

For mere information se: Entrepriseret 2 – AB 18