Dansk Byggeri afholder jævnligt kurser og arrangementer med relevans for alle inden for bygge- og anlægsbranchen.

Vordingborg Erhverv holder øje med, hvad vores virksomheder i kommunen har mulighed for at deltage i. På siden her kan du derfor finde information om relevante kurser og arrangementer, og du får et link til flere oplysninger.

Energi, rentabilitet og ansvar

Vordingborg d. 27. februar 2019 kl. 14:00 – 17:30

Dette kursus er for dig, der ønsker at få indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR18. Med udgangspunkt i det eksisterende private boligmarked vil kurset give deltagerne en indføring i BR18’s energikrav, så du efter en række praktiske øvelser selv kan foretage en rentabilitetsberegning.

For mere information se: Kursus i energi, rentabilitet og ansvar

Entrepriseret 1 – AB 18 med fokus på anlæg (internat)

Ringsted d. 12. december 2018 – 13. december 2018

Med dette kursus får du et solidt indblik i AB 18’s nye struktur og indhold samt en gennemgang af entreprisejuraens traditionelt mest konfliktfyldte områder.

For mere information se: Kursus i Entrepriseret 1 – AB 18 med fokus på anlæg (internat)

Kursus for lærlinge

Greve d. 7. januar 2019 – 8. januar 2019

Det er ikke altid, at lærlinge gør, helt som man forventer. På kurset samles lærlinge fra forskellige fag og virksomheder, og gennem teori og øvelser klædes de på til at gå mere ansvarsfuldt til opgaverne.

For mere information se: Kursus for lærlinge

Det effektive personlige lederskab

Ringsted d. 14. januar 2019 – 31. januar 2019

Lær at udvikle din selvledelse, så du kan prioritere din tid og bruge dine ressourcer på at skabe de bedste resultater for dig og din virksomhed.

For mere information: Det effektive personlige lederskab

Entrepriseret 2 – AB 18 i praksis

Ringsted d. 19. februar 2019 – 20. februar 2019

Dette kursus har særligt fokus på at lære dig, hvordan du håndterer praktiske juridiske risici i forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse i henhold til AB 18.

For mere information se: Entrepriseret 2 – AB 18 i praksis

Grundkursus i Facebook og LinkedIn for håndværksvirksomheder

København S d. 13. marts 2019 kl. 09:00 – 16:00

Dette kursus hjælper dig med at komme godt fra start, når du skal bruge Facebook og LinkedIn professionelt i din virksomhed. Du lærer, hvordan din virksomhed kan skille sig ud fra mængden, og hvordan I kan nå ud til jeres kunder og vigtige interessenter på de sociale medier.

For mere information se: Grundkursus i Facebook og Linkedin

Arbejdsret og overenskomstforhold for lønpersonale

Roskilde d. 28. marts 2019 kl. 10:00 – 15:00

På dette kursus orienteres du om, hvordan du som administrativ medarbejder kan sikre dig, at virksomheden efterlever de arbejdsretlige og overenskomstmæssige regler i bygge- og anlægsbranchen.

For mere information se: Kursus i arbejdsret og overenskomstforhold