Dansk Byggeri afholder jævnligt kurser og arrangementer med relevans for alle inden for bygge- og anlægsbranchen.

Vordingborg Erhverv holder øje med, hvad vores virksomheder i kommunen har mulighed for at deltage i. På siden her kan du derfor finde information om relevante kurser og arrangementer, og du får et link til flere oplysninger.

Arbejdsret og overenskomstforhold for lønpersonale

Roskilde d. 28. marts 2019 kl. 10:00 – 15:00

På dette kursus orienteres du om, hvordan du som administrativ medarbejder kan sikre dig, at virksomheden efterlever de arbejdsretlige og overenskomstmæssige regler i bygge- og anlægsbranchen.

For mere information se: Kursus i arbejdsret og overenskomstforhold

AB 18, Modul 3: Mangler, aflevering og afslutning af en entreprise

Ringsted d. 22. maj 2019 kl. 08:00 – 11:00

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store bygge- og anlægsopgaver? Modul 3 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, parternes hæveadgang og AB 18’s regler for løsning af tvister.

For mere information se: AB 18, Modul 3.

Entrepriseret 1 – AB 18 (internat)

Ringsted d. 21. august 2019 til 22. august 2019

Med Dansk Byggeris mest detaljerede kursus inden for entrepriseret får du et solidt indblik i AB 18’s nye struktur og indhold. Det giver dig vigtige værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer samt bidrage til udvikling i din virksomhed, uanset virksomhedens størrelse.

For mere information se: Entrepriseret 1 – AB 18

Den svære samtale

Roskilde d. 3. september og 24. september 2019

Som leder har man løbende behov for at give medarbejderne en konstruktiv feedback. Men når det ikke er nok, er det nødvendigt at få det bedste ud af en svær samtale om ændring af en uønsket adfærd. Og derfor er det afgørende, at man er i stand til at forberede, gennemføre og følge op på den svære samtale til gavn for virksomheden og i sidste ende også den enkelte medarbejder.

For mere information se: Kursus i den svære samtale

Tilbudsloven

Værløse d. 24. september kl. 14:00 – 17:30

Få en gennemgang af tilbudsloven og en grundlæggende forståelse for de begreber og principper, der arbejdes med inden for tilbudsloven.

For mere information se: Kursus i Tilbudsloven

Entrepriseret 2 – AB 18 i praksis (internat)

Ringsted d. 25. september 2019 til 26. september 2019

Øvelse gør mester. Dette kursus har særligt fokus på at lære dig, hvordan du håndterer praktiske juridiske risici i forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse i henhold til AB 18.

For mere information se: Entrepriseret 2 – AB 18

Gennemslagskraft på byggepladsen

Ringsted d. 22. oktober 2019 til 24. oktober 2019

Dette kursus øger in positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i alle situationer i et entreprisesamarbejde eller på byggepladsen. Uanset om det er på større møder eller i en til en situation.

For mere information se: Kursus i gennemslagskraft på byggepladsen