Vinderen er fundet!

Så er det vindende konsortium, der skal bygge Storstrømsbroen, udpeget. Det blev det italienske joint venture bestående af Itinera og Grandi Lavori Fincosit. Joint venturet vil etablere en større arbejds- og produktionsplads på Masnedø, hvor både fundamenter og broens under- og overbygning vil blive præfabrikeret.

Yderligere info fra Vejdirektoratet kan læses her.

Vil du have del i opgaverne? Så meld dig ind i Storstrøm Service Group – Læs mere nedenfor

Perspektiverne for virksomhederne i Vordingborg kommune er kæmpestore, når den nye Storstrømsbro skal bygges. Der vil være mange typer af opgaver, og det lokale erhvervsliv kan være med til at løse dem.

Sådan får din virksomhed andel i opgaverne

Storstrøm Service Group, STSG, er et samarbejde, hvis formål det er at sikre, at så mange lokale virksomheder som muligt får andel i de opgaver, der følger med de mange anlægsprojekter i vores område, herunder etableringen af en ny Storstrømsbro.

Det fungerer på den måde, at Storstrøm Service Group er et “one-point-of-contact”, hvor konsortier og entreprenører hurtigt og effektivt kan skaffe den arbejdskraft, de har brug for. De skal blot henvende sig ét sted, hvor de kan få kontakt til de lokale virksomheder.

For de lokale virksomheder, der tilmelder sig Storstrøm Service Group, er det en fordel, at de via samarbejdet bliver synlige og ikke selv behøver være opsøgende i forhold til kontortierne og entreprenørerne.

Bag Storstrøm Service Group står Vordingborg Erhverv, Vordingborg Havn, Business Lolland-Falster, Vordingborg Shipping og Guldborgsund Havne. Du kan læse mere om Storstrøm Service Group på hjemmesiden stsg.dk, og her kan du også tilmelde din virksomhed.

Masnedø udgangspunkt for elementproduktion

Det vindende konsortium vil producere elementerne til den nye Storstrømsbro på Masnedø.

Masnedø har længe været i spil. Vejdirektoratet, som står bag etableringen af den nye Storstrømsbro, har i juni 2017 fået tilladelse til, at elementfabrikken kan placeres her.

Fordelen ved Masnedø er blandt andet, at det ligger tæt ved selve broprojektet, og at området i forvejen er eksproprieret til den nye Storstrømsbro.

Detaljerne omkring produktionen af broelementerne er endnu ikke fastlagte. Det bliver de først, når konsortiet går i gang med at planlægge arbejdet.

Selve elementfabrikken kommer til at bestå af en ca. 10 hektar stor plads. Her skal der være:

 • Betonblandeanlæg
 • Faciliteter til præfabrikation af armering og støbning
 • Mandskabsfaciliteter

Desuden skal der være lagerplads, hvor elementerne kan opbevares, indtil de skal bruges på montagestedet.

At det er Masnedø, der skal lægge grund til elementfabrikken, vil betyde endnu flere muligheder for opgaver og arbejdspladser for vores lokale virksomheder.

Tilmeld din virksomhed til Storstrøm Service Group og øg dine chancer for at få andel i store anlægsprojekter. Læs mere om samarbejdet her: Storstrøm Service Group

Sådan kommer den nye Storstrømsbro til at se ud (Illustrationer: Vejdirektoratet)

Opgaver ved Storstrømsbroen

Først og fremmest er der opgaverne i anlægsfasen. Her handler det blandt andet om:

 • Rydning og klargøring af byggeplads
 • Gravearbejde og kloakering ved skurby
 • Nedrivning af bygninger
 • Etablering af veje
 • Beplantning

Derudover er opgaver, som ikke knytter sig til selve byggeriet, men som er afledt af det. Det drejer sig blandt andet om:

 • Forplejning og overnatningsmuligheder
 • It-service
 • Transport af gods
 • Levering af dagligvarer
 • Øgede turismemuligheder

Selve arbejdet med broen går i gang til efteråret 2018. Broen forventes klar til biltrafik i 2022 og til togtrafik i 2023.

Fakta om den nye bro:
– Ca. 4 km lang
– Ca. 24 m bred
– Dobbeltsporet jernbane
– Tosporet vej
– Kombineret gang- og cykelsti
– Pris 4,2 mia. kr.
– EU-støtte 112 mio. kr.