Detailhandlen i Vordingborg Kommune er koncentreret omkring hovedbyerne Vordingborg, Stege og Præstø. Ved seneste tælling er antallet af butikker opgjort til 257. 55 % af butikkerne er placeret i hovedbyernes bymidter.

Vordingborg Erhverv fik i marts 2018 udarbejdet en detailhandelsanalyse. Du kan læse detailhandelsanalysen her.