Vil du være med til at sætte skub i væksten i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner?

Det er nu, mulighederne skal gribes. Flere nye investeringer er på vej til området, og fremtidsperspektiverne er lyse.

Samarbejde om “Målrettet Erhvervsindsats”

De tre kommuner Lolland, Guldborgsund og Vordingborg samt Business Lolland-Falster og Vordingborg Erhverv er gået sammen om at gøre en særlig indsats om sammenhængende løsninger på tværs af kommunegrænserne.

Det primære mål med vækstprogrammet er at øge de private virksomheders jobskabelse og konkurrenceevne.

Vækstprogrammet har særlig fokus på at fjerne de væsentligste barrierer for virksomhedernes vækst og udvikling: Manglen på kvalificeret arbejdskraft og mangel på kapitalfremskaffelse. Vi skal sørge for, at virksomheder med vilje til vækst får et kærligt skub i den rigtige retning.

Den særlige indsats har fået navnet Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg. Erhvervsministeriet og Vækstforum Sjælland støtter indsatsen økonomisk i de kommende 2,5 år.

De første initiativer…

De første initiativer er allerede skudt i gang og mange flere er på vej. Vi har lavet en kort præsentation af initiativerne her.

Samtidig inviterer vi erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og andre lokale og regionale aktører til at medvirke i udviklingen og tilrettelæggelsen af indsatsen der løber frem til december 2019.

Partnerskabet bag vækstprogrammet er: Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Vordingborg Kommune, Vordingborg Erhverv og Business Lolland-Falster.

Læs hvordan det gik, da vi kickstartede Vækstprogrammet HER.