! Corona-update !

Arbejdet med hvidbogen er igangsat, og de indledende interviewrunder vil blive afholdt som digitale møder uden fysisk kontakt.

Andre opgaver, som kan løses forsvarligt, kan blive igangsat, men afholdelse af borgermøder vil naturligvis først ske, når det igen kan gøres sikkert. Borgerinddragelse er et væsentligt element i udarbejdelse af hvidbogen. Derfor vil en del arbejde også blive udsat, så vi kan sikre, at alle input kommer med i arbejdet.

Udvikling på Klintholm Havn

Klintholm Havn skal være servicehavn for Kriegers Flak havvindmøllerpark og andre havvindmølleparker i Østersøen. Havnen er i fuld gang med udviklingen, og der vil komme mange nye aktiviteter. Derfor er der udarbejdet et kommissorium, der afdækker de opgaver og aktiviteter, som vil ske. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal løse opgaverne i kommissoriet. For at sikre åbenhed om arbejdet, så alle kan følge med, vil alt relevant materiale fra styregruppens arbejde blive offentliggjort her.

Opdateret 03.04.2020

Ny udviklingsplan for Klintholm Havn

Opdateret 16.03.2020

Hvidbog – Vision og udviklingsplan for Klintholm Havn

Referat fra 1. styregruppemøde

Plan for Klintholm Havn

Tids- og aktivitetsplan for Klintholm Havn

Invitation til interviewrunde med foreninger, interessenter, erhverv m.fl. om en udviklingsplan for Klintholm Havn – Hasløv og Kjærsgaard 

Kontaktpersoner til interview – Hasløv og Kjærsgaard

 

Eventuelle spørgsmål til styregruppens arbejde eller projektet i øvrigt kan rettes til Thorsten Gregersen på mail tmg@vordingborgerhverv.dk eller telefon +45 21 72 79 15.