Vordingborg Erhverv er sammen med Vordingborg Havn med i det internationale EU-projekt DUAL Ports.

Vordingborg Erhverv er med som facilitator for samarbejdet mellem de involverede parter, og som formidler af resultaterne og erfaringerne fra de forskellige aktiviteter. Vordingborg Havn deltager bl.a. med fokus på overskydende jord fra anlægsprojekter: Hvordan kan jorden genanvendes, så man slipper for de lange og miljøskadelige transporter til deponering?

Hvad er DUAL Ports?

DUAL Ports er en del af EU’s ”The North Sea Region Programme”, som henvender sig til 49 regioner i syv lande rundt om Nordsøen. Programmet har fokus på at forbedre infrastrukturen og fremme udviklingen af miljøvenlige løsninger. Offentlige institutioner, organisationer og virksomheder kan søge om finansiering.

DUAL Ports går ud på, at havne skal være mere bæredygtige. Det vil sige, at der skal udvikles ny teknologi, som reducerer udslippet af CO2, og der skal findes nye og mere miljøvenlige måder at organisere arbejdet på. På den måde bliver havnene mere effektive og derved sparer energi.

I projektet indgår i alt 10 havne fra seks forskellige lande og en række erhvervsvirksomheder og forskningsinstitutioner. De skal arbejde sammen på tværs af landene om at tænke innovativt og grønt i forhold til driften af havnene.

Du kan læse mere om DUAL Ports på projektets egen hjemmeside her.

Internationalt kick-off i Vordingborg

Den 3. november 2016 blev der afholdt kickoff i på Hotel Frederiksminde i Præstø, hvor blandt andre de deltagende lande i DUAL Ports var med.

Fra Danmark deltog udover Vordingborg Erhverv og Vordingborg Havn også Guldborgsund Kommune og og havnen i Guldborgsund. Der var også repræsentanter fra Oostende Havn i Belgien, Emden Havn i Tyskland og Meppel Havn i Holland til stede.

På dagsordenen var de mange aktivititeter, som de forskellige lande og havne er i gang med at implementere.

DUAL Ports projektets baggrund

Ligesom ved al anden virksomhed er der forurening ved havnedrift. Derfor skal havnemyndigheder arbejde med, hvordan man kan nedsætte energiforbruget. På den måde kan de bidrage til, at nationale og europæiske mål om CO2-reduktioner realiseres.

For mange små og mellemstore havne kan det dog være en stor udfordring at arbejde med energibesparelser og reducering af forurening. Det kræver både økonomiske og medarbejdermæssige ressourcer – ressourcer, som de ofte ikke har. Med DUAL Ports projektet har havnene mulighed for at imødekomme udfordringen, fordi de får tilført de ressourcer, de mangler via samarbejdet med hinanden og med virksomheder og forskningsinstitutioner.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om DUAL Ports.

Kontakt os