Internationalt samarbejde og samhandel øger vores virksomheders muligheder for eksport og vækst.

Derfor er et af Vordingborg Erhvervs store indsatsområder internationalisering.  Vi er fx del af et omfattende samarbejds- og udvekslingsprojekt med bl.a. Den Estiske Ambassade og Dansk-Estisk Handelskammer.

Udbytterige møder med esterne

Samarbejdet er allerede godt i gang. I november 2015 deltog Vordingborg Erhverv sammen med en delegation bestående af virksomhedsejere og repræsentanter fra Vordingborg Kommune og VisitSydsjælland-Møn i en rejse til Estland. Formål var at udvikle fundamentet for et fremtidigt internationalt samarbejde.

Besøget foregik under Danish Week in Estonia. Her satte esterne fokus på Danmark.

En af deltagerne fra dansk side var køkkenchef Jesper Birkløv fra Restaurant Borgen i Vordingborg. I restauranten på Vihula Manor bød han esterne på traditionelle, danske retter.

Besøget medførte flere gode kontakter, og en aftale om en tilsvarende estisk uge i Vordingborg blev aftalt.

I maj 2016 blev der derfor afholdt Estonian Week in Denmark.  Der var fokus på erhverv, historie, kunst og produkter. I løbet af tre dage mødte danske og estiske virksomheder hinanden og havde mulighed for at deltage i erhvervsseminarer om fælles vækst og erhvervsudvikling.

Der er planer om flere møder for at klarlægge potentialet i at samarbejde.

Læs om Estonian Week i Vordingborg.

Hvorfor Estland?

Estland og Danmark har meget tilfælles. De to lande ligger geografisk tæt på hinanden og har en historie, der fletter sig ind i hinanden med Valdemar Sejr, den danske konge fra Vordingborg, der i middelalderen bemægtigede sig Estland.

Grundlaget for eksport og og et internationalt samarbejde er dermed godt. Vi har allerede et vist kendskab til hinanden. Det minimerer de barrierer, der ellers kan opstå i internationale forretningsrelationer.

Et stort marked med mange ressourcer

Estland er et land med mange ressourcer, og esterne er langt fremme digitalt og teknologisk. Det er derfor et interessant marked for danske virksomheder.

De lokale virksomheder i Vordingborg Kommune kan fx via vores samarbejde og det netværk, der følger med, få adgang til et stort, nyt marked. Eller de kan udvide deres produktsortiment ved at importere estiske varer og dermed øge afsætningsmulighederne.

Omvendt er mange estiske virksomheder interesserede i det danske marked og vil dermed foretage investeringer, der kommer hele kommunen til gavn. Denne interesse vil uden tvivl stige i de kommende år, efterhånden som infrastrukturen – herunder etableringen af en fast forbindelse til Femern – bliver styrket. Vordingborg Kommune bliver således et centralt knudepunkt for både danske og udenlandske virksomheder, som ønsker let og hurtig adgang til markeder i både det nordlige og sydlige Europa.

Mulighederne er mange, og potentialet er stort. Telefonitjenesten Skype er et godt eksempel på, hvad der kan komme ud af at skabe forretningsrelationer med estiske virksomheder. Skype er opfundet af en dansk iværksætter og udviklet i Estland.

Mod på mere internationalt samarbejde og eksport?

I netværket Global Business Vordingborg arbejder vi med eksport og internationalisering af virksomheder.

Du kan læse mere om det internationale netværk her: Global Business Vordingborg

– og du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil vide mere om Global Business Vordingborg og vores samarbejde med Estland.

Kontakt os