Erhvervssammensætningen i Vordingborg kommune ser sådan ud, at der er både små og store virksomheder inden for stort set alle brancher.

Hos Vordingborg Erhverv kan alle virksomheder uanset størrelse og beskæftigelsesområde få gratis vejledning. Læs mere om erhvervssammensætningen her og kontakt os for mere information.

Bygge og anlæg – det største område i Vordingborg kommune

Bygge- og anlægsområdet er det største i kommunen: Hver fjerde virksomhed og arbejdsplads findes inden for dette område.

Det betyder også, at der er mange virksomheder med stor ekspertise inden for de forskellige underbrancher af bygge og anlæg.

Bygge og anlæg er en branche med store muligheder i Vordingborg kommune. Når den nye Storstrømsbro skal bygges, og Femern-forbindelsen etableres, vil det give masser af arbejde til de lokale bygge- og anlægsvirksomheder.

Hos Vordingborg Erhverv er det målsætningen, at vores virksomheder får del i så mange opgaver som muligt. Derfor sørger vi for at skabe overblik og informerer interesserede virksomheder om relevante udbud.

Læs mere om vores arbejde med Bygge og anlæg.

Fødevarer – en vigtig branche

Fødevareområdet er også en vigtig branche, som står for en stor del af den private beskæftigelse. Der er primært tale om små landbrug, men der er også flere store godser i kommunen, som trækker den gennemsnitlige størrelse af bedrifterne op.

Transport – den tredjestørste branche

Transportområdet udgør den tredjestørste branche i Vordingborg kommune.

Fra 2013 til 2014 har der været et fald i virksomhedernes omsætning, men det er vores klare forventning, at der kun er tale om et midlertidigt udsving. Udviklingen snart vil vende på grund af at:

  • Vordingborg kommune har en unik placering i forhold til København og Tyskland
  • Der er gode forbindelser både mod nord og mod syd via motorvejen og jernbanen
  • Det nye erhvervsområde Business Park Vordingborg gør adgangen til motorvejen endnu bedre

Læs mere om erhvervsområdet Business Park Vordingborg.

Industri – en branche med store aktører

Industribranchen i Vordingborg kommune står for 13% af den private beskæftigelse. Det er mindre end landsgennemsnittet på 17%.

Hvis man tager udgangspunkt i Region Sjælland, er branchen generelt set blevet mindre med årene. Vordingborg kommune følger altså den overordnede tendens inden for regionen.

Det vil sige, at der ikke er så mange virksomheder inden for industrien. Til gengæld er de store og med mange medarbejdere – kageproducenten Bisca i Stege er et godt eksempel.

Også Insatech er et godt eksempel på en industrivirksomhed, der med store kunder både nationalt og internationalt har succes med sin produktion af avanceret udstyr inden for kalibrering og målinger. Læs vores artikel om Insatech her: Prisvindende nicheproduktion i Bårse.

Eksport – en god beliggenhed

Der er ca. 180 eksportvirksomheder i Vordingborg kommune. Eksportmulighederne er gode på grund af kommunens gode placering med nem adgang til det tyske marked. Alligevel har eksporten været lav i de senere år.

Vi forventer dog, at det ændrer sig nu. Etableringen af en forbindelse til Femern gør det nemt at sælge til det tyske marked, som er stort og i vækst. Vordingborg kommune er placeret meget centralt i forhold til at kunne eksportere til Tyskland, især på grund af det nye erhvervsområde Business Park Vordingborg ved afkørsel 41 klos op ad motorvejen.

De seneste tal peger da også på, at eksporten så småt er begyndt at stige igen, og hos Vordingborg Erhverv arbejder vi målrettet med at understøtte vores virksomheder i at udvikle deres eksportpotentiale via vores internationale netværk. Læs mere om Global Business Vordingborg.

Iværksætteri – et stort indsatsområde

Der bliver etableret ca. 120 nye virksomheder om året, for det meste inden for byggesektoren.  Det svarer til en etableringsrate på 6%.

Det er et tal, der ligger lidt under gennemsnittet, når man ser på Region Sjælland som helhed, men iværksætteri er et stort indsatsområde – det kommer blandt andet til udtryk i et netværk specielt for iværksættere og mindre virksomheder. Læs mere om MikroVirk.

Stort vækstpotentiale i Vordingborg kommune

Der er et stort vækstpotentiale i at drive virksomhed i Vordingborg kommune, især i betragtning af de kommende års anlægsprojekter. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for sparring og vejledning om, hvordan din virksomhed får del i væksten.

Kontakt os