Vil du være selvstændig, men har brug for kapital? Overvejer du at udvide dit produktsortiment, eller har din virksomhed potentiale til eksport?

Det kræver kapital at starte en virksomhed og investeringer at udvikle den. I den forbindelse kan det være svært at overskue, hvilke finansieringsmuligheder der findes, og hvordan man opnår de bedste betingelser for lån, kreditter og kaution.

Få vejledning om finansiering

Vordingborg Erhverv arbejder med at skabe gode vækstbetingelser for vores lokale virksomheder og iværksættere. Derfor har vi en tæt dialog med bank-, finansierings- og investeringsvirksomheder. Vi  samarbejder med aktører, som har til formål at fremme vækst og skabe fornyelse i det danske erhvervsliv.

Så har du brug for hjælp til at komme videre med finansieringen af din virksomhed? Vi står parat med gratis vejledning om forretningsplaner og budgetter og kan hjælpe med at skabe overblik over økonomien og de finansieringsmuligheder, der kan være relevante for dig og din virksomhed.

Vi har herunder listet en række samarbejdspartnere, som vi kan skabe kontakt til.

Vækstfonden

Vækstfonden er en uafhængig fond under den danske stat, som arbejder for at skabe gode vækstbetingelser for danske virksomheder ved fx at yde lån til at forny produktionen, accelerere væksten i en nystartet virksomhed eller komme ind på nye markeder.

Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond har specielt fokus på iværksættere og virksomheder, som arbejder for eller med udsatte mennesker i Danmark. Der er tale om både rådgivning og investeringer i nystartede og etablerede virksomheder.

EKF – Danmarks Eksportkredit

EKF hjælper både store og små virksomheder med at skaffe finansiering til eksport og kan forsikre virksomheder og banker mod den økonomiske risiko, der altid vil være forbundet med at opsøge nye markeder og handle med udlandet.

Møns Bank

Møns Bank er en aktiv, lokal medspiller, der bakker op om det lokale erhvervsliv og udviklingen heraf. Banken får ca. 100 henvendelser om året om iværksætteri. Omkring hver tiende kan præsentere en så god ide, at banken ønsker at hjælpe dem videre.

InnoBooster

Innovationsfonden har en støtteordning, som hedder InnoBooster. Det er en særlig ordning for små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere. Gennem InnoBooster kan man søge om støtte til at realisere ideer, der kan føre til vækst og dermed også øget beskæftigelse.

Det kan fx handle om udviklingen af et nyt produkt eller en ny service, der ikke er på markedet i dag. Eller det kan handle om at forbedre en arbejdsproces i virksomheden på en innovativ måde, der løfter virksomhedens konkurrenceevne.

Det er et krav, at det pågældende projekt er nyskabende og bringer ny viden i spil. Fx kan det være påkrævet med viden udefra i form af et samarbejde med en vidensinstitution, eller virksomheden kan have brug for at ansætte en medarbejder med særlige kompetencer. Det er også et krav, at det er sandsynligt, at virksomheden kommer til at tjene penge på det.

Man søger om midler ved at lave en innovationsplan, udarbejde et budget, og udfylde et online ansøgningsskema. Du kan læse mere på Innovationsfondens hjemmeside om Innobooster.

Mere information om finansiering og kapitalformidling?

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan fremskaffe kapital og finansiering til din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Vordingborg Erhverv.

Kontakt os