Som virksomhed kan du få brug for at tage kontakt til kommunen. Vi har samlet en liste over relevante emner med links – det er din genvej til Vordingborg Kommune.

Byggetilladelser
Hvis du skal bygge nyt eller bygge til din eksisterende virksomhed, skal du søge Vordingborg Kommune om byggetilladelse.

Det foregår digitalt via Byg og Miljø. Du logger dig på via NemId og bliver guidet gennem ansøgningsprocessen.

Søg om byggetilladelse hos Byg og Miljø.

Affald
Den ejendom, din virksomhed er beliggende i, skal være tilmeldt en indsamlingsordning for dagrenovation.

Dagrenovation gælder køkkenaffald og materiale, som ikke kan genbruges. I Vordingborg Kommune bliver det afhentet af renovationsvirksomheden AffaldPlus.

Materiale, som kan genbruges, fx glas og papir, skal afleveres på kommunens genbrugspladser. Det er også her, farligt affald skal afleveres.

Virksomheder skal betale et gebyr for at aflevere affald på genbrugspladsen, og der skal betales særskilt gebyr for farligt affald. Du kan se de gældende takster hos Affald Plus.

Læs mere om affaldshåndtering i Vordingborg på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Byggeaffald
Når bygninger skal rives ned, bygges om eller renoveres, skal det anmeldes det til kommunen 14 dage før, arbejdet går i gang. Det gør du ved at udfylde et skema, som du finder på kommunens hjemmeside.

Det kan være, at du også skal have en bygge- eller nedrivningstilladelse, og så skal du anmelde affaldet samtidig med, at du søger om det. Du kan finde mere information om byggeaffald hos Vordingborg Kommune.

Kommune- og lokalplaner
Har du brug for at udvide din virksomhed eller bygge en ny ejendom, er det først og fremmest lokalplanen, du skal læse for at tjekke, om der er særlige regler, du skal tage hensyn til. Hvis der ikke er en lokalplan for det område, din virksomhed ligger i, er det kommuneplanen, der gælder.

Lokalplanen indeholder de detaljerede planer og regler vedrørende specifikke områder. De handler om, hvor der må bygges nyt, og om der er krav til, hvordan bygningerne skal se ud.

Kommuneplanen er den overordnede ramme for hele kommunen. Den indeholder generelle målsætninger om, hvordan kommunens arealer skal anvendes og udvikles. Det handler bl.a. om, hvor der skal erhvervsejendomme og være boliger.

Du kan finde kommuneplan og lokalplanerne for Vordingborg Kommune på kommunens hjemmeside.

Arbejdskraft og rekruttering
Vordingborg Kommune har et virksomhedsteam, der står parat til at hjælpe dig, hvis din virksomhed har brug for flere medarbejdere. Dem kan du også kontakte, hvis dine medarbejdere har brug for uddannelse eller opkvalificering.

Læs mere om Vordingborg Kommunes virksomhedsteam.

Skiltning
Hvis du har en butik eller en virksomhed i Vordingborg, og du gerne vil sætte et skilt op, skal du være opmærksom på, at Vordingborg Kommune har et Facaderåd, som først skal høres.

Det er for at sikre, at byen har et ensartet udtryk, og at historiske og bevaringsværdige bygninger beskyttes.

Ud over skiltning handler det også om ændring af farve på bygningens facade og udskiftning af fx døre og vinduer – i det hele taget alt, der vil ændre bygningens udseende.

Hvis du har planer i den retning, skal du sende en ansøgning til Facaderådet. Du finder en vejledning i, hvordan du gør, her.

Gratis erhvervsvejledning hos Vordingborg Erhverv

Har du brug for yderligere information? Du er velkommen til at kontakte Vordingborg Erhverv – vi står klar med gratis erhvervsvejledning til nuværende og kommende virksomheder i Vordingborg kommune.

Kontakt os